Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ

Storeco Oy
Patamäenkatu 2
33900  TAMPERE 
 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Marko Hyvärinen
Puh. 040 507 8631
marko.hyvarinen@storeco.fi

REKISTERIN NIMI

Storecon verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN TARKOITUS

Rekisteriin kerätään tietoja, joita Storeco tarvitsee verkkokaupan asiakassuhteen hoitamiseksi. Storeco käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun, tarjonnan kohdistamiseen sekä suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä storeco.fi verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai Storecon edustajan asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja. Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: yrityksen tai yhteisön nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, henkilön nimi, sähköpostiosoite sekä tietoja asiakkaan tilauksista ja toimituksista.

SÄÄNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot perustuvat asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamiin tietoihin tai asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman hakijan suostumusta. Työnhakijarekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

REKISERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän omilla työntekijöillä ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijöillä. Pääsy tietokantaan on rajattu teknisin menetelmin.  

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon korjaamista.